Atsakomybės atribojimo nuostatai

žvejo gidas, asociacija (įmonės kodas 306632134) valdantis https://zvejogidas.lt (toliau zvejogidas.lt) internetinės svetainės tikslas yra suteikti vartotojams kuo tikslesnę informaciją apie Lietuvos vandens telkinius, juose galiojančias taisykles ir išimtis, laivybos taisykles bei kitą žvejams aktualią informaciją. Informacija svetainėje yra tik bendro pobūdžio, kuri nebūtinai yra visapusiška, išsami, tiksli ar naujausia, nėra profesinė ar teisinė konsultacija, tačiau skelbiamą informaciją nuolatos atnaujiname. zvejogidas.lt pasilieka teisę bet kada be išankstinio įspėjimo keisti, ištrinti esančią informaciją, tobulinti svetainės turinį ar kitaip jį keisti.

Kai kurie svetainėje pateikiami duomenys ar informacija gali būti parengta arba sudaryta tokiose rinkmenose arba tokiais formatais, kuriuose gali būti klaidų, todėl nėra galimybės visiškai užtikrinti svetainėje pateikiamos informacijos tikslumo ir išsamumo. zvejogidas.lt neprisiima jokios atsakomybės ar įsipareigojimų dėl paskelbtos klaidingos informacijos šioje svetainėje. Taip pat, jokiu būdu neatsako už žalą, patirtą dėl neteisingos informacijos įtraukimo į tinklapį.

Įskaitant, bet neapsiribojant, zvejogidas.lt nėra atsakingas už:

  1. bet kokius svetainės paslaugų trikdžius bei atsirandančias klaidas;
  2. bet kokius netikslumus, neatitikimus ar trūkumus, susijusius su svetainėje pateikiama informacija;
  3. trečiųjų asmenų pateiktą informaciją bei jų interneto tinklalapių nuorodas, turinį;
  4. bet kokią žalą, kuri atsirado dėl neteisėto ar nesąžiningo trečiųjų šalių įsibrovimo, virusų ir dėl to pakeistos svetainėje pateikiamos informacijos;
  5. bet kokią materialinę, nematerialinę žalą, nesvarbu, kokia būtų jos kilmė, priežastis ar pobūdis, įskaitant bet kokias išlaidas, kurią gali patirti fiziniai ar juridiniai asmenys dėl zvejogidas.lt svetainėje pateiktos ar ją pasitelkiant gautos informacijos, įskaitant (tačiau neapsiribojant tuo) bet kokias klaidas ar nesutapimus tokiame turinyje, taip pat kuri atsirado dėl trečiųjų asmenų prieigos ar negalėjimo prieiti prie svetainės;

Visa atsakomybė už svetainėje zvejogidas.lt esančio turinio naudojimą tenka svetainės lankytojams, t. y. zvejogidas.lt svetainėje pateikta informacija lankytojas naudojasi išimtinai savo nuožiūra bei rizika.

zvejogidas.lt turi teisę bet kada pakeisti šį atsakomybės apribojimą, kurie bus taikomas naudojimuisi zvejogidas.lt interneto svetaine nuo pakeisto atsakomybės apribojimo paskelbimo zvejogidas.lt interneto svetainėje datos.

Šiuo atsakomybės apribojimu nesiekiama apriboti zvejogidas.lt teisinės atsakomybės, jei tai pažeistų bet kokius kitus reikalavimus, išdėstytus taikomuose nacionalinės teisės aktuose; taip pat juo nesiekiama išvengti teisinės atsakomybės.