Baudos už neteisėtai sugautas žuvis

Žuvų rūšys Padarytos žalos žuvų ištekliams apskaičiavimo bazinis įkainis (q1), Eur/vnt. Padarytos žalos žuvų ištekliams apskaičiavimo bazinis įkainis (q2), Eur/kg
Šlakys, lašiša 970€
Sturys, aštriašnipis eršketas, šamas, ungurys, skersnukis, jūrinė nėgė 480€
Kiršlys, lydeka, margasis upėtakis, salatis, sykas, sterkas, ūsorius, vėgėlė, vijūnas, ežerinė rainė, auksaspalvis kirtiklis 240€
Baltasis amūras, karpis, karšis, lynas, meknė, ožka, otas, perpelė, plačiakaktis, šapalas, žiobris, vaivorykštinis upėtakis, sterlė 100€
Mažoji nėgė, upinė nėgė, nėgių vingiliai, plačiažnyplis ir siauražnyplis vėžiai 15€
Builis, ciegorius, ešerys, karosas, kuoja, plakis, raudė, strepetys, seliava, 15€
Aukšlė, gružlys, kartuolė, kirtiklis, kūjagalvis, saulažuvė, šlyžys, tobis 2,5€
Lašišinių žuvų ikrai 480€
Menkė, stinta 23€
Plekšnė 10€
Strimelė, šprotas 5€
Dyglė, pūgžlys ir kitos žuvys, kurioms nenustatytas įkainis už vnt. 0,5€
Žuvų rūšys
Padarytos žalos žuvų ištekliams apskaičiavimo bazinis įkainis (q1), Eur/vnt.
970€
Padarytos žalos žuvų ištekliams apskaičiavimo bazinis įkainis (q1), Eur/vnt.
240€
Padarytos žalos žuvų ištekliams apskaičiavimo bazinis įkainis (q1), Eur/vnt.
480€
Padarytos žalos žuvų ištekliams apskaičiavimo bazinis įkainis (q1), Eur/vnt.
100€
Padarytos žalos žuvų ištekliams apskaičiavimo bazinis įkainis (q1), Eur/vnt.
15€
Padarytos žalos žuvų ištekliams apskaičiavimo bazinis įkainis (q2), Eur/kg
15€
Padarytos žalos žuvų ištekliams apskaičiavimo bazinis įkainis (q1), Eur/vnt.
2,5€
Padarytos žalos žuvų ištekliams apskaičiavimo bazinis įkainis (q2), Eur/kg
480€
Padarytos žalos žuvų ištekliams apskaičiavimo bazinis įkainis (q2), Eur/kg
23€
Padarytos žalos žuvų ištekliams apskaičiavimo bazinis įkainis (q2), Eur/kg
10€
Padarytos žalos žuvų ištekliams apskaičiavimo bazinis įkainis (q2), Eur/kg
5€
Padarytos žalos žuvų ištekliams apskaičiavimo bazinis įkainis (q2), Eur/kg
0,5€
Žalos skaičiavimo atvejai
Padarytos žalos žuvims gamtinių rezervatų ar ichtiologinių draustinių vandens telkiniuose atlyginimo dydis skaičiuojamas taikant trigubą padarytos žalos žuvims apskaičiavimo bazinį įkainį.
Padaryta žala žuvų ištekliams skaičiuojama už visas žvejojusio asmens sugautas ir laikomas tinklelyje ar kitoje talpoje arba kitais būdais apribojus jų laisvą judėjimą vandens telkinyje žuvis, neatsižvelgiant į jų gyvybingumą.
Pažeidus mėgėjų žvejybą reglamentuojančių
teisės aktų reikalavimus, kai:
Padaryta žala žuvų ištekliams skaičiuojama ne už visą asmens,
vykdžiusio žvejybą, sugautą žuvų kiekį, kai:
Mėgėjų žvejybą vykdančio asmens laimikis viršijo Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. D1-14
„Dėl Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Mėgėjų žvejybos taisyklės) nurodytą leistiną žuvų sugavimo kiekį ir (ar) laimikyje yra mažesnių už nustatytą leistiną dydį, žuvų ir (ar) žuvų, kurias žvejoti draudžiama arba tuo metu draudžiama.
Tokiu atveju žala skaičiuojama už sugautų žuvų kiekį, viršijantį leistiną žuvų sugavimo kiekį, ir (ar) kiekį žuvų, kurios yra mažesnės už Mėgėjų žvejybos taisyklėse nustatytą dydį, ir (ar) kiekį žuvų, kurias žvejoti draudžiama arba tuo metu draudžiama.
Šaltinis: e-seimas.lrs.lt