Draudenių ežeras

Tauragės raj.

Draudenių ežeras

Tauragės raj.

Bendra informacija:

Plotas:
103.8 ha
Vid. gylis:
1.51 m
Did. gylis:
2.47 m
Kranto ilgis:
4.41 km
Koordinatės:
55.310779, 21.977874
Variklių tipai

Plaukiojimo priemonių su varikliais naudojimo kalendorius.

nuo 04.01 nuo 04.01 nuo 06.21
Elektros variklis / Be variklio
Benz. variklis nuo 21 iki 150 AG
Benz. variklis iki 10 AG
Benz. variklis nuo 151 iki 300 AG
Benz. variklis nuo 11 iki 20 AG
Žvejybos leidimas

Išnuomotas

Vandens telkinys išnuomotas. Žvejoti galima tik turint Mėgėjų žvejybos leidimą L05.02 žvejoti išnuomotame vandens telkinyje. Nemokamai žvejoti galima turint nemokamos žvejybos teisę.

Kita svarbi informacija
Vandens telkinio pakrantėje draudžiama statyti motorines transporto priemones arčiau kaip 25 m iki vandens telkinio krašto.
Kita svarbi informacija
Vandens telkinio pakrantėje draudžiama statyti motorines transporto priemones arčiau kaip 25 m iki vandens telkinio krašto.
Žuvų dydžio ir kiekio ribojimai

Lydeka

Leidžiamas dydis

Nuo 50 cm

Leidžiamas kiekis

2 vienetai

Sterkas

Leidžiamas dydis

Nuo 45 cm

Leidžiamas kiekis

2 vienetai

Ešerys

Leidžiamas dydis

Neribojamas

Leidžiamas kiekis

iki 5 kg

Šamas

Leidžiamas dydis

Nuo 75 cm

Leidžiamas kiekis

1 vienetas

Karpis

Leidžiamas dydis

Nuo 40 cm

Leidžiamas kiekis

iki 5 kg

Lynas

Leidžiamas dydis

Nuo 25 cm

Leidžiamas kiekis

iki 5 kg

Karšis

Leidžiamas dydis

Neribojamas

Leidžiamas kiekis

iki 5 kg

Karosas

Leidžiamas dydis

Neribojamas

Leidžiamas kiekis

iki 5 kg

Kuoja

Leidžiamas dydis

Neribojamas

Leidžiamas kiekis

iki 5 kg

Baltasis amūras

Leidžiamas dydis

Nuo 40 cm

Leidžiamas kiekis

iki 5 kg

Margasis plačiakaktis

Leidžiamas dydis

Nuo 40 cm

Leidžiamas kiekis

iki 5 kg

Žiobris

Leidžiamas dydis

Neribojamas

Leidžiamas kiekis

iki 5 kg

Ungurys

Leidžiamas dydis

Neribojamas

Leidžiamas kiekis

3 vienetai

Meknė

Leidžiamas dydis

Nuo 30 cm

Leidžiamas kiekis

5 vienetai

Vėgelė

Leidžiamas dydis

Nuo 45 cm

Leidžiamas kiekis

3 vienetai

Įžuvinimas

2019 metai

Vyko žuvinimas, kurio metu įleista:

 • 10 600 paaugintų ungurių jauniklių

2020 metai

Vyko žuvinimas, kurio metu įleista:

 • 11 000 paaugintų ungurių jauniklių

2022 metai

Vandens telkinio nuomininkas vykdė žuvinimą, kurio metu įleista:

 • 1 065 lydekų jauniklių
Žuvų dydžio ir kiekio ribojimai

Lydeka

Leidžiamas dydis

Nuo 50 cm

Leidžiamas kiekis

2 vienetai

Sterkas

Leidžiamas dydis

Nuo 45 cm

Leidžiamas kiekis

2 vienetai

Ešerys

Leidžiamas dydis

Neribojamas

Leidžiamas kiekis

iki 5 kg

Šamas

Leidžiamas dydis

Nuo 75 cm

Leidžiamas kiekis

1 vienetas

Karpis

Leidžiamas dydis

Nuo 40 cm

Leidžiamas kiekis

iki 5 kg

Lynas

Leidžiamas dydis

Nuo 25 cm

Leidžiamas kiekis

iki 5 kg

Karšis

Leidžiamas dydis

Neribojamas

Leidžiamas kiekis

iki 5 kg

Karosas

Leidžiamas dydis

Neribojamas

Leidžiamas kiekis

iki 5 kg

Kuoja

Leidžiamas dydis

Neribojamas

Leidžiamas kiekis

iki 5 kg

Baltasis amūras

Leidžiamas dydis

Nuo 40 cm

Leidžiamas kiekis

iki 5 kg

Margasis plačiakaktis

Leidžiamas dydis

Nuo 40 cm

Leidžiamas kiekis

iki 5 kg

Žiobris

Leidžiamas dydis

Neribojamas

Leidžiamas kiekis

iki 5 kg

Ungurys

Leidžiamas dydis

Neribojamas

Leidžiamas kiekis

3 vienetai

Meknė

Leidžiamas dydis

Nuo 30 cm

Leidžiamas kiekis

5 vienetai

Vėgelė

Leidžiamas dydis

Nuo 45 cm

Leidžiamas kiekis

3 vienetai

Įžuvinimas

2019 metai

Vyko žuvinimas, kurio metu įleista:

 • 10 600 paaugintų ungurių jauniklių

2020 metai

Vyko žuvinimas, kurio metu įleista:

 • 11 000 paaugintų ungurių jauniklių

2022 metai

Vandens telkinio nuomininkas vykdė žuvinimą, kurio metu įleista:

 • 1 065 lydekų jauniklių
Aprašymas
Šaltinis: Wikipedia

Draudenių ežeras – ledyninės kilmės ežeras vakarų Lietuvoje, Tauragės rajono savivaldybės teritorijos vakaruose, 3 km į vakarus nuo Žygaičių. Ežeras yra Jūros baseine, Ežeruonos upelio baseino aukštupyje. Rytiniame ežero krante yra Draudenių kaimas. Šiaurrytine pakrante eina kelias 199 Tauragė–Žygaičiai–Vainutas . Tauragės rajone tai vienintelis ežeras su rekreaciniu potencialu. Ežeras yra Jūros baseine, Ežeruonos upelio baseino aukštupyje. Nors jo gylis dabar siekia vos 2 m, bet anksčiau giliausiose vietose buvo apie 10 m. Ežero krantai žemi, lėkšti, vietomis užpelkėję (tik 2006 metais pavalytoje ežero dalyje ties maudykla litoralėje matosi pliko smėlio ploteliai), padengti dumblo sluoksniu. Draudenių ežeras yra Pabaltijo žemumų srities, Nemuno žemupio lygumos rajono, Žygaičių limnoglacialiniame duburyje. Rytinėje ežero pusėje vyrauja limnoglacialiniai dariniai (smulkus smėlis), šiaurinėje dalyje paplitę pagrindinės morenos glacialiniai dariniai (priesmėlis, priemolis), pietinėje dalyje vyrauja kraštiniai moreniniai dariniai (priesmėlis, priemolis). Betarpiškai aplink ežerą, išskyrus rytinę dalį, kur buvo atliekami tyrimai, sutinkami holoceno amžiaus žemapelkių dariniai (durpės). Plotas 103,5 ha. Ilgis iš rytų į vakarus 1,3 km, didžiausias plotis 1,2 km. Rytinėje dalyje netoli kranto yra 0,14 ha sala. Vandens paviršius yra 51,7 m aukštyje virš jūros lygio. Didžiausias gylis 2,5 m, vidutinis gylis 1,5 m. 2010 m didžiausias gylis 3,2 m, vidutinis – 1,72 m. Vandens tūris – 1 832 000 m³.). Baseino plotas 21 km². Ežeras ovalo formos. Dubuo – ledo lustavietė. Kranto linijos ilgis 4,35 km. Pratakumas 423% – vanduo ežere pasikeičia per 0,236 metų. Krantai, išskyrus rytinę terasą žemi, pelkėti, apaugę mišku. Prieš 3000 m. ežere augo daug agaro riešutų. Ežere randama 173 rūšių fitoplanktono. Draudenių ežeras yra uždumblėjęs, dėl susikaupusio dumblo ežero vandens gylis labai sumažėjęs. Ežero rytinėje dalyje yra 3 259 000 m³ dumblo. Dumblo sluoksnio storis siekia iki 8,3 m (vidutinis storis – 3,06 m). Didžiausias mineralinio dugno gylis (10,8 m) nustatytas pietinėje ežero dalyje. Šio gręžinio vietoje vandens gylis siekia tik 2,5 m, tuo tarpu rudos spalvos dumblas sudaro 8,3 m storio sluoksnį. Mineralinį dugną sudaro moreninis įvairios konsistencijos priesmėlis, priemolis. Draudenių ežeras įtrauktas į dūstančių ežerų sąrašą. Paskutinis užfiksuotas dusimas buvo 1995–1996 m. žiemą. Pastaraisiais metais, kai į ežerą buvo suleista baltųjų amūrų, minkštosios žolinės augalijos kiekis sumažėjo. 2010 m. gegužę įvairaus akių dydžio tinklais tiriant žuvų sudėtį buvo nustatyta, kad jaunųjų grupių žuvų tarpe skaičiumi vyrauja kuojos (Rutilus rutilus) (virš 60%) ir ešeriai (Perca fluviatilis) (28,8%). Biomase irgi vyrauja kuojos (43,2%), tačiau daug ir [[lynas(žuvis}|lynas]] (Tinca tinca) (24,3%) bei ešerių (27,6%). Visų jaunųjų žuvų biomasė viename ha ežero ploto sudaro 122 kg, žuvų gausa – 1022 ind./ha. Visų šių žuvų produkcija per metus siekia 22 kg iš 1 ha ežero ploto vieneto. Vyresniojo amžiaus žuvų grupėje absoliučiai dominuoja lynas, kurie aiškiai vyrauja tiek pagal biomasę, tiek pagal gausą. Vien tik lynų biomasė sudaro 94,1 kg iš 1 ha ežero ploto, o jų gausa – 74,2 ind./ha. Tai yra daugiau negu pusė visų žuvų biomasės, nustatytos 2007 m., kai bendra vyresniojo amžiaus žuvų biomasė buvo 155 kg iš 1 ha. Į šį skaičių neįeina smulkios žuvys – pūgžliai (Gymnocephalus cernuus), jaunos kuojos, raudės (Scardinius erythrophthalmus), mažos lydekos (Esox lucius). Lydekų ežere maža, ir tai jaunos, vos 3 m. amžiaus žuvys. 2010 m. bendras Draudenių ežero žuvingumas, lyginant su 2007 m., nežymiai sumažėjo ir šiuo metu sudaro 155 kg iš 1 ha. Sumažėjo lydekų, karšių (Abramis brama) skaičius ir jų masė visoje žuvų bendrijoje, tačiau ženkliai padidėjo lynų biomasė. Patys stambiausieji lynai siekė 1,8–2,2 kg. 2010 m. gegužės mėn. ežere vyravo lynų populiacija. Svarbiausia plėšrioji žuvis – lydeka, tačiau jos čia smulkios, 600–700 g masės. Draudenių ežere labai reta žuvimi tapo paprastasis karosas (Carassius carassius). Juos išstumia kitos dominuojančios žuvys – kuojos ir lynai. Nuolatos mažėja pūgžlių, nes jiems čia netinkamos dauginimosi sąlygos. Ežere nyksta karšiai, nes lynai žymiai geriau prisitaikę prie eutrofijos ir hipertrofijos būklės. 2010 m. gegužę į ežerą prieš trejus metus suleisti baltieji amūrai (Ctenopharyngodon idella) pasiekė 5 kg masę. Manoma, kad amūrai ženkliai sumažino makrofitų, pirmiausia kurklių, kiekį.

Netoliese esantys ežerai
 • Tauragės raj.
  Neišnuomotas
  Koordinatės: 55.312359, 22.038513
  Plotas: 1.56 ha
  Vid. Gylis: -- m
  Did. Gylis: -- m
 • Šilutės raj.
  Privatus
  Koordinatės: 55.35666, 21.944926
  Plotas: 21.04 ha
  Vid. Gylis: 1.23 m
  Did. Gylis: 3.3 m
 • Šilutės raj.
  Privatus
  Koordinatės: 55.365928, 21.862794
  Plotas: 2.76 ha
  Vid. Gylis: 2 m
  Did. Gylis: -- m
 • Tauragės raj.
  Išnuomotas
  Koordinatės: 55.369937, 22.102686
  Plotas: 272.39 ha
  Vid. Gylis: 5.2 m
  Did. Gylis: 11 m
 • Pagėgių sav.
  Neišnuomotas
  Koordinatės: 55.20372, 22.006916
  Plotas: 4.85 ha
  Vid. Gylis: 1.9 m
  Did. Gylis: -- m
 • Šilutės raj.
  Neišnuomotas
  Koordinatės: 55.319472, 21.765498
  Plotas: 6.35 ha
  Vid. Gylis: 1.2 m
  Did. Gylis: 4.5 m
 • Šilalės raj.
  Privatus
  Koordinatės: 55.450931, 21.99943
  Plotas: 2.03 ha
  Vid. Gylis: -- m
  Did. Gylis: -- m
 • Šilalės raj.
  Privatus
  Koordinatės: 55.429981, 22.12506
  Plotas: 4.41 ha
  Vid. Gylis: -- m
  Did. Gylis: -- m
 • Tauragės raj.
  Privatus
  Koordinatės: 55.274023, 22.232388
  Plotas: 1.81 ha
  Vid. Gylis: -- m
  Did. Gylis: -- m
Pranešti apie netikslumus aprašyme