Varžybų kalendorius
Varžybų data: 2023.06.30 - 2023.07.02
SPININGAVIMAS SPININGAVIMAS IŠ VALČIŲ VELKIAVIMAS
Žvejų klubas "Šamanas" organizuoja šamų gaudymo varžybas „ŠaManas 2023"!!!!

Varžybų vieta: Ties Turistų g., Nemuno upėje, Birštone

Organizatorius: Žvejų klubas "'Šamanas"

Startinis mokestis: 80€

Kontaktai: +37060664012

Registracija: [email protected]NUOSTATAI


Bendrosios sąlygos
Šiuose nuostatuose, patvirtintuose varžybų organizatoriaus žvejų klubo „Šamanas", aprašyta 2023 birželio 30 - liepos 2 dienomis vyksiančių šamų gaudymo varžybų „ŠaManas 2023" tvarka. Registracija j varžybas tik išankstinė. Registruotis galima elektroniniu paštu: [email protected] . Būtina nurodyti ekipažo pavadinimą, dalyvaujančių asmenų vardus ir pavardes, bei gimimo datas. Po laiško išsiuntimo, gausite patvirtinimą ir paaiškinimą kaip ir kur pervesti startinį mokestį.
Startinis ekipažo mokestis - 80€
Varžybų organizatorius pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti taisykles ir nuostatus.

Varžybų dalyviai
Varžomasi ekipažais. Ekipaže 1 arba 2 dalyviai.
Visi varžybų dalyviai, privalo turėti galiojančius žvejybos leidimus.
Varžybose gali dalyvauti asmenys jaunesni nei 18 metų, turintys raštišką tėvų ar globėju sutikimą, bei visų varžybų metu turi būti lydimi ne jaunesnio kaip 18 metų asmens.

Varžybų dienotvarkė
Dalyvių registracija - birželio 30d. 10:00
Varžybų startas - birzelio 30d. 12:00
Varžybų finišas - liepos 2d. 12:00
Nugalėtojų apdovanojimai - liepos 2d. 14:00

Varžybų taisyklės
Varžybų taisyklės reglamentuojamos mėgėjiškos žūklės taisyklėmis su papildomais apribojimais.
Pagrindinės taisyklės:
Varžybos vykdomos tik Pagavai/Paleisk principu
Žvejybos būdai:
Aktyvi žvejyba - vertikali žvejyba su kvakle, vertikali žvejyba, spiningavimas, velkiavimas.
Pasyvi žvejyba - stacionari žvejyba, kurios metu galima žvejoti pasirinktinai - nuo kranto arba iš valties, kuri yra užinkaruota.
Griežtai draudžiama vienu metu žvejoti aktyviu ir pasyviu būdu.
Visi ekipažai turi teise rinktis žvejybos būdus ir juos keisti varžybų eigoje
Aktyvi žvejyba leidžiama visų varžybų metu
Aktyvios žvejybos metu, vienam asmeniui leidžiama naudoti tik viena žvejybos įrankį
Žvejyba su kvakle leidžiama tik šviesiu paros metu nuo 9:00 iki 19:00.
Aktyvios žvejybos metu minimalus atstumas tarp valčių - 50m.
Pasyvi žvejyba leidžiama visų varžybų metu.
Stacionarios žvejybos metu leidžiama užtempinėti sistemas ne toliau kaip 200 m nuo stovyklavietės. Draudžiama kirsti upę su valais.
Visos užmestos/užtemptos sistemos privalo būti pažymėtos plūdėmis ar bujais, kad būtų matomos ir nekliudytu kiti žvejai.
Žvejojant stacionariai, vienam asmeniui leidžiama naudoti ne daugiau 2 žvejybos įrankių.
Įlipti į vandenė leidžiama tik iki juosmens
Asmenys, nesilaikantys taisyklių gali būti diskvalifikuoti

Žuvų matavimas ir rezultatų registravimas
Įskaitinė varžybų žuvis - šamas nuo 75cm.
Apie visas sugautas žuvis reikia nedelsiant pranešti teisėjams telefonu. Teisėjų kontaktai bus paskelbti prieš varžybas.
Kol atvyks teisėjas, žuvis turi būti saugiai laikoma vandenyje.
Naktį stacionariu būdu pagautas žuvis, reikia saugiai laikyti vandenyje iki ryto, kol atvyks teisėjas.
Žuvis matuoiama tik ant specialaus matavimo pakloto.
Balų skaičiavimo sistema:
Už įskaitinį šamą skiriama - 100 balų
Už kiekvieną papildomą centimetrą iki 99cm - 1 balas
Už kiekvieną papildomą centimetrą tarp 100-149cm - 10 balų
Už kiekvieną papildomą centimetrą tarp 150-199cm - 20 balų
Už kiekvieną papildomą centimetrą virš 200cm - 100 balų

Kiekvienos sugautos žuvies traukimas turi būti užfiksuotas mobiliojo telefono kamera, vaizdo kamera, fotokamera ar kitu video medžiagą fiksuojančiu įrenginiu.
Apdovanajami bus pirmi trys ekipažai, surinkę daugiausiai balų. Jei tarp dalyvių balų suma bus vienoda, nugalės ekipažas, kuris bus sugavęs didesnį šamą.
Specialus prizas už didžiausią varžybose sugautą šamą.

Baigiamosios nuostatos Varžybų metu:
Draudžiama vartoti alkoholį ar kitas psichotropines medžiagas
Nedaryti žalos jokiam turtui ir gamtai
Išmesti visas šiukšles/atliekas TIK į organizatorių nurodytą vietą
Varžybų dalyviai sutinka su sąlyga, kad varžybų metu padaryta foto ir/ar video medžiaga bus panaudota internete, televizijoje ar radijuje reklaminiais ar kitais tikslais.
Varžybų dalyviai, kurie nesilaiko taisyklių, gali būti diskvalifikuoti be startinio mokesčio grąžinimo.

Varžybų organizatorius:
Žvejų klubas „Šamanas"
Tel. +37060664012