Varžybų kalendorius
Varžybų data: 2022.10.08
SPININGAVIMAS SPININGAVIMAS IŠ VALČIŲ
Maloniai kviečiame dalyvauti Žemaitijos sportinės žūklės lygos prezidento a.a. D.Mačiūno Taurės varžybose Platelių ežere 2022-10-08 d.

Varžybų vieta: Platelių ežeras

Dalyviai renkasi: čia

Organizatorius: ŽK "Tironas"

Dalyviai renkasi: čia

Startinis mokestis: 15€/dalyviui

Kontaktai: +370 671 18467


Tvarkaraštis

Varžybų startas: 9:00

I turo laikas: 9:00 - 12:30

II turo laikas: 14:00 - 18:00

Apdovanojimai: 19:00


Taisyklės

  Bendros nuostatos
 1. D.Mačiūno Taurės varžybų organizatorius (toliau tekste Varžybų): Žvejų klubas "Tironas".
 2. Varžybų tikslas - pagerbti buvusį Žemaitijos sportinės žūklės lygos prezidentą D. Mačiūną, bei populiarinti sportinę žūklę ir įtraukti naujų narių.
 3. Varžybos yra atviros, tad jose gali dalyvauti visi norintys žvejai, susibūrę ekipažais po 2 asmenis valtyje.
 4. Varžybų dalyviais gali būti žvejai ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus. Jaunesni kaip 18 metų amžiaus dalyviai gali dalyvauti vienoje valtyje tik su suaugusiu žmogumi, kuris prisiima visišką atsakomybe už nepilnametį.
  Sveikata ir saugumas
 1. Varžybų organizatoriai, informuodami apie renginį, kartu privalo nurodyti galimas rizikas asmens gyvybei ir (ar) sveikatai, kurios gali kilti dalyviui renginio metu.
 2. Varžybų dalyviai, sumokėjį 30 eurų ekipažo (15€/asmeniui) startinį mokestį, tuo pačiu patvirtina, kad sutinka su visais varžybų nuostatais ir taisyklėmis, kartu sutinka, kad dalyviu vardai, pavardės bei vaizdinė medžiaga bus viešai publikuojami
  Varžybų data ir vieta:
 1. Varžybų data: 2022-10-08 d. Pradžia 9.00.
 2. Varžybų vieta: "Platelių banga" (GPS koordinatės: 56.04710692552361.21.885080279028568), šiek tiek pravažiavus toliau už Platelių nardymo akademijos
 3. Didesniųjų valčių įsileidimo vieta (56.071328033569415, 21.832688256580187) aikštelė kelyje Alsėdžiai-Plateliai.
  Varžybų organizavimas
 1. Varžybose gali dalyvauti tik ekipažai sudaryti iš dviejų žvejų.
 2. Varžybos vyksta viena dieną dviejų turų principu. Vieno turo trukmė 3 valandos. Organizatoriai atsižvelgdami; meteorologines sąlygas gali keisti varžybų ir/ar turų trukmę.
 3. Dalyviai registruojami nuo 2022-10-08 7:30 val. Registracija baigiama likus pusvalandžiui iki starto.
 4. Dalyviai patys privalo pasirūpinti ir įsigyti leidimus žvejybai Platelių ežere.
 5. Žuvis gaudoma tik spiningaujant mėtant masalus ne mažesniu nei 10 m atstumu. Visi kiti žvejybos būdai draudžiami. Vertikalus spiningavimas draudžiamas. Kai masalas grįžta prie valties, jis turi būti nedelsiant ištraukiamas.
 6. Žūklauti nuo kranto, liepto, išlipus iš valties - draudžiama.
 7. Leidžiama naudoti tik dirbtiniais masalas. Vienu metu leidžiama naudoti ne daugiau kaip 1 dirbtinį masalą. Masalas gali turėti ne daugiau kaip tris vienšakius, dvišakius ar trišakius kabliukus. Galima naudoti sistemėles: "carolina", "jig-rig", "tokio-rig", "drop-shot". "paternoster", "texas".
 8. Draudžiama pašarais jaukinti žuvį. Galima naudoti tik atraktantus, kurie gali buti uždedami ant masalo:
 9. Vienu metu gaudoma tik vienu spiningavimo įrankiu. Valtyje esančių atsarginių įrankių kiekis neribojamas.
 10. Keičiant žūklės vietą, masalas turi būti ištrauktas iš vandens. Žūklė velkiaujant yra draudžiama. Nesilaikant šio punkto reikalavimu ekipažo turo rezultatas yra anuliuojamas.
 11. Varžybose leidžiama naudotis echolotais ir GPS navigatoriais, bei ryšio priemonėmis.
 12. Varžybų dalyviai privalo turėti gelbėjimo liemenes.
 13. Varžybų metu galima naudoti tik elektrinius variklius.
  Svėrimas, nugalėtojai
 1. Varžybos vyksta tik ekipažų įskaitoje. Ekipažą sudaro du žvejai vienoje valtyje.
 2. Žuvis svėrimui pageidautina pristatyti gyvas. Kiekvienas varžybų dalyvis turi stengtis išlaikyti žuvį gyvą, t.y. naudoti aeratorius, izotermines talpas, sietelius ir kt. priemones.
 3. Vieno turo metu ekipažas per 1 turą svėrimui pristato ne daugiau kaip dvidešimt ešerių ir nedaugiau 2 vienetų lydekų ir/ar starkių (sterkų) (t.y.ne daugiau 22 vnt. žuvų vienam ekipažui).
 4. Užskaitomos žuvys, atitinkančios Lietuvos mėgėjiškos žūklės taisyklių numatytus dydžio reikalavimus.
Įskaitinės žuvys
 • Lydeka nuo 50 cm
 • Starkis nuo 45 cm
 • Šamas nuo 75 cm
 • Ešerys be apribojimų